Banner

Detamo is NBBU lid

Detamo is lid van de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en Uitzendbureaus, afgekort NBBU. 

Omdat wij aangesloten zijn bij de NBBU, heten alle collega's in de buitendienst Uitzendkrachten. Het woord uitzendkracht zegt dus niets over de wijze waarop je bij ons in dienst bent.

Ons lidmaatschap brengt veel voordelen voor zowel de uitzendkrachten, opdrachtgevers als Detamo zelf. Zo maken wij bijvoorbeeld gebruik van de NBBU-cao, waarin alle rechten en plichten van een dienstverband zijn opgenomen. Download de NBBU-CAO.

Het lidmaatschap vereist ook dat wij ons regelmatig laten controleren door verschillende instanties. Werken bij, en zaken doen met, Detamo is dus vertrouwd.