Banner

Krijg ik reiskosten?

Ja, afhankelijk van de opdracht worden je reiskosten op basis van openbaar vervoer of eigen vervoer (kilometervergoeding) vergoed.

Als een opdracht mobiliteit vereist, wordt in overleg een voertuig ter beschikking gesteld voor zakelijk verkeer.