Banner

Bouw ik pensioen op?

Detamo is lid van de branchevereniging NBBU. Dat betekent onder andere dat wij gebruik maken van de NBBU-cao voor uitzendkrachten. In deze cao is een aantal arbeidsvoorwaarden opgenomen, waaronder een regeling over pensioen.

Wanneer wordt pensioen betaald?

Je gaat pensioen opbouwen na 26 gewerkte weken. Zodra je deze termijn hebt behaald, levert de werkgever (Detamo dus) een bijdrage aan het pensioen. Op je loonstrook zie je dit niet terug, maar wel in het jaarlijkse overzicht van het pensioenfonds. Deze periode duurt 52 gewerkte weken.

Na 26 + 52 = 78 gewerkte weken, ga je zelf ook een pensioenbijdrage leveren. Jouw pensioenbijdrage wordt in mindering gebracht op je bruto salaris. Vanaf dit moment storten de werkgever en werknemer dus een bijdrage in jouw pensioenfonds.

Hoeveel wordt gestort in mijn pensioen?

Hoeveel er wordt gestort in jouw pensioenfonds is afhankelijk van de vastgestelde percentages. Jaarlijks worden deze vastgesteld door het pensioenfonds

Uitvoerende instantie

Het StiPP pensioen is de uitvoerende instantie die de pensioenen voor uitzendkrachten beheert. Meer informatie vind je op de website van StiPP.

Brochures

Pensioen StiPP brochure Basisregeling maart 2015

Pensioen StiPP brochure Plusregeling maart 2015