Banner

Uitzenden en detacheren

Uitzenden en detacheren

Personeel uitzenden of detacheren, waar kiest u voor? Beide zijn flexibele vormen van arbeid. Of wij nu uitzenden of detacheren, samen met u leveren we graag een topprestatie.

Uitzenden versus detacheren: wat zijn de verschillen voor de werknemer en opdrachtgever?

Uitzenden is de meest flexibele arbeidsvorm

Uitzenden is de meest flexibele vorm van arbeid. Met de uitzendkracht en de opdrachtgever wordt afgesproken dat de overeenkomst (zowel de arbeidsovereenkomst als de inhuurovereenkomst) duurt zolang de opdrachtgever werkzaamheden heeft voor de uitzendkracht. Er is vooraf geen vaste termijn afgesproken. Dat betekent in de praktijk dat de arbeidsovereenkomst van de medewerker eindigt zodra de opdrachtgever afziet van de diensten van de flexkracht of op het moment dat de flexkracht ziek wordt.

Uitzendbeding

Deze arbeidsconstructie is mogelijk door de bijzondere positie die uitzendbureaus innemen in de arbeidsmarkt. Uitzendbureaus mogen in een arbeidscontract gerbuik maken van het uitzendbeding. Het uitzendbeding geeft een extra dimensie bovenop een reguliere arbeidsovereenkomst en geeft in grote lijnen aan dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd zodra de opdrachtgever de opdracht eindigt. Het uitzendbeding mag alleen worden toegepast door ondernemingen die gebruik maken van een uitzend CAO, zoals die van de NBBU of ABU.

Detacheren geeft een vastere arbeidsrelatie

Detacheren geeft een vastere arbeidsrelatie. Een overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur waardoor de uitzendkracht, opdrachtgever en uitzendbureau voor de duur van deze periode aan elkaar verbonden zijn. Het is niet mogelijk om de opdracht tussentijds te ontbinden en de medewerker blijft bij ziekte in dienst. Dat betekent dan wel dat de medewerker tot einde van de overeenkomst werkzaam blijft bij de opdrachtgever, dus ook na een ziekteperiode. Voor de duur van de overeenkomst blijft de uitzendkracht recht houden op betaling van loon.

Wanneer uitzenden of detacheren?

De keuze om een uitzendkracht uit-te-zenden of te detacheren is afhankelijk van de opdracht en de zekerheden die men wil geven. Is de opdracht bijvoorbeeld een project voor zes maanden waarvoor een specialist wordt ingehuurd? Dan is het raadzaam om te detacheren. Immers, men verbindt elkaar voor langere tijd of in ieder geval voor een vooraf afgesproken termijn zodat de continuïteit van de werkzaamheden wordt gewaarborgd.

Gaat het om een tijdelijke periode en generiek werk? Dan zijn de risico’s voor het werk minimaal en kunt u het beste gebruik maken van optimale flexibiliteit door gebruik te maken van een uitzendovereenkomst.

Detamo adviseert u

Wat voor u de beste keuze is bespreken wij graag in een vrijblijvend gesprek. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden en de voordelen voor u? Neem contact op met één van onze HR-specialisten via telefoonnummer +31 (0)88 - 612 5483 of mail ons.

< Wie gingen u voor

Direct personeel aanvragen >