Banner

Payrolling

Payrolling

Een actueel thema is het payrollen van personeel. Ook bij Detamo is het mogelijk om uw personeel en personeelsadministratie uit te besteden door middel van payrolling.

Wat is Payrolling?

Payrolling betekent dat uw personeel in dienst komt van Detamo en daarmee het juridisch werkgeverschap bij Detamo komt te liggen. U besteedt als ware uw salarisadministratie uit.

Detamo neemt de risico’s over

Door gebruik te maken van payrolling wordt Detamo juridisch werkgever en neemt daarmee de arbeidsrechtelijke risico’s van u over. Dat betekent dat alle handelingen en verplichtingen die gepaard gaan met een dienstverband zoals arbeidsovereenkomsten, loon(door)betalingen, verzekering, ontslagprocedure, Belastingaangiftes en CAO toepassingen, voor rekening en uitvoering zijn van Detamo

U blijft zelf wel verantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoering

De medewerker is ook bij payrolling wel onderdeel van uw bedrijfsvoering en moet net zo worden behandeld als medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn. U blijft dus zelf wel verantwoordelijk voor een aantal zaken, zoals:

 • het werven en aandragen van nieuwe werknemers (Wilt u hulp bij werving?)
 • voeren van functioneringsgesprekken
 • interne bedrijfsgerelateerde zaken op de werkvloer

Voor wie is payrolling interessant?

Payrolling is in principe voor iedere onderneming interessant vanwege de flexibiliteit, het beperkte risico, financieel voordeel en het gemak. U kunt zich focussen op uw kerntaken en u heeft via deze werkwijze altijd de beschikking over up-to-date kennis over het snel veranderende arbeidsrecht.

Payrolling voor zelfstandigen

Het drijven van een onderneming brengt onder andere ondernemingsrisico’s en administratieve lasten met zich mee. Een zelfstandige kan kiezen voor een zelfstandige onderneming maar kan zichzelf ook laten verlonen door een payroll organisatie. Dat brengt naast het uitblijven van het ondernemersrisico en administratieve lasten nog een voordeel met zich mee. Door gebruik te maken van een payroll onderneming treedt men in feite in dienst van de payrollorganisatie en hij/zij kan daardoor aanspraak maken op sociale voorzieningen zoals een ziekteregeling en uitkering na het dienstverband.

Andere voordelen zijn debiteurenbeheer en het  uitblijven van bijvoorbeeld de regelgeving omtrent een ZZP status (drie of meer opdrachtgevers, drijven van een onderneming voor eigen risico en rekening, risico op schijnzelfstandigheid). De enige beperking van het payrollen van een zelfstandige is de duur van het dienstverband. Op enig moment zal het dienstverband worden beëindigd omdat dan de medewerker in vaste dienst komt van het payroll bedrijf en dat is waarschijnlijk niet de bedoeling van de zelfstandige. De lengte van de termijn is afhankelijk van een aantal factoren die per situatie kan verschillen.

Voordelen van payrolling

 • Payroll medewerkers worden altijd volgens de laatste regelgeving uitbetaald en hebben altijd de beschikking over de meest recente arbeidsvoorwaarden/regelgeving (door personeel in dienst te nemen verdrievoudigen de wetten en regelgeving waaraan in Nederland voldaan moet worden)
 • Personele kosten zijn goed te forecasten. U weet hoeveel uren u inkoopt en wat daarvan de exacte kosten zijn
 • Uw personeel is exclusief tot uw beschikking
 • Kosten van personeel worden op factuurbasis gemaakt
 • Administratieve lasten zoals aangiftes of inkomende facturen van instanties zoals Belastingdienst, UWV worden niet meer ontvangen maar gaan naar het payroll bedrijf
 • Duidelijk overzicht in de financiële administratie
 • Ziekteverzuimregeling zoals de Wet Poortwachter wordt uitgevoerd door Detamo

Nadelen van payrolling

 • Minder personele kosten op de HR-afdeling/salarisadministratie
 • Mogelijkheid tot aansprakelijkheidsstelling door instantie in geval van faillisement van de payroll onderneming
 • De extra kosten die gemaakt worden voor de diensten van het payroll bedrijf
 • Sentiment van de medewerker. Het kan voorkomen dat medewerkers meer afstand voelen tot het bedrijf door payrolling zoals het ervaren van minder waardering (de introductie en de interne organisatie moeten draagvlak creëren).

Detamo Flex Force adviseert u

Wat voor u de beste keuze is bespreken wij graag in een vrijblijvend gesprek. Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden en de voordelen voor u?  Neem contact op met één van onze HR-specialisten via telefoonnummer +31 (0)88 - 612 5483 of mail ons.