Banner

SNCU

De SNCU is de 'cao-politie'. De stichting geeft voorlichting over de inhoud van cao’s en ziet toe op de naleving ervan. 

Als toezichthouder en handhaver zorgt de SNCU (Stichting naleving CAO voor Uitzendkrachten) ervoor dat de cao’s in de uitzendbranche worden nageleefd. Gaat het goed bij een uitzendbureau? Dan zal de SNCU daar weinig zijn. Zodra er wel tekortkomingen zijn vastgesteld, verscherpt het toezicht. Wanneer de kwaliteit onvoldoende is, maakt de SNCU afspraken om de kwaliteit te verbeteren en de gemaakte fouten te herstellen. Zolang het uitzendbureau meewerkt aan het onderzoek is er niks aan de hand. Pas als het uitzendbureau medewerking weigert, volgen er sancties.

Ketenaansprakelijkheid voor opdrachtgevers

Ieder uitzendbureau heeft de plicht om de voor de uitzendbranche geldende cao’s te volgen. Helaas zijn er nog steeds uitzendbureaus die onder deze verplichting proberen uit te komen. Opdrachtgevers lopen ook risico’s als zij via een dergelijk bedrijf personeel inlenen. Voor de overtredingen die het uitzendbureau begaat, kunnen zij namelijk ook aansprakelijk worden gesteld. De ketenaansprakelijkheid is een actueel onderwerp en vormt een ondernemersrisico voor de gehele keten waarin werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling is gecreëerd met artikel 7:692 van het Burgerlijk Wetboek. Het betekent dat een ingeleende uitzendkracht de keuze heeft om ook de inlener aansprakelijk te stellen voor het niet ontvangen van het minimumloon en de minimumvakantiebijslag. Leent u werknemers echter via een gecertificeerd uitzendbureau in? Dan bent u van deze aansprakelijkheid gevrijwaard. Lees verder over ketenaansprakelijkheid >

Advies nodig?

Hoe kunnen wij u helpen? Laat het ons weten via telefoonnummer +31 (0)88 - 612 5483 of mail ons.