Banner

SNA

SNA

De SNA (Stichting Normering Arbeid) houdt bij welke ondernemingen aan de NEN 4400 norm voldoen. Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse ondernemingen (NEN 4400-2) die op de Nederlandse markt arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen.

Wat zijn de voordelen van het SNA-keurmerk voor opdrachtgevers?
 

1. Risico’s uitsluiten

Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen zij het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid, die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt.

2. Vrijwaarden voor aansprakelijkheden

Sinds januari 2010 geldt dat inleners die personeel inlenen van een gecertificeerd uitzendbureau worden gevrijwaard van aansprakelijkheden ten aanzien van het wettelijk minimumloon en de minimum vakantiebijslag. Daarnaast geldt per 1 juli 2012 de vrijwaring inzake de inleners-aansprakelijkheid. Dit betekent dat inleners/werkgevers die werknemers inlenen van een uitzendbureau met het SNA-keurmerk gevrijwaard kunnen worden van eventuele aansprakelijkheidsstelling door de Belastingdienst ten aanzien van niet betaalde loonheffingen en omzetbelasting door de uitlener. De voorwaarden voor vrijwaring zijn te vinden in de ‘wijziging leidraad invordering 2008’ van 27 juni 2012.

Controleer het zelf

Bekijk ons SNA certificaat, of kijk in het Register Normering Arbeid of een inlener of uitbesteder van werk in bezit is van het SNA-keurmerk. Het register is de eerste stap voor inleners en uitbesteders van werk om risico’s in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid te beperken. Uiteraard voldoen wij hieraan (zoek in het register op Detamo). Raadpleeg het SNA register >

SNA normering advies nodig?

Wil u meer weten over onze SNA normering? Neem dan contact op met ons via telefoonnummer +31 (0)88 - 612 5483 of mail ons.