Banner

NEN 4400-1

NEN 4400-1

De norm NEN 4400-1 stelt strenge eisen aan de personeels- en loonadministratie van uitzendbureaus. Heeft u te maken met een NEN 4400-1 bedrijf? Dan geeft dit de rust en beperkt het risico’s in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid.

Wat controleert de NEN 4400-1?

De verplichtingen uit arbeid, voor NEN 4400-1, controle zijn:

  • de aangifte en afdracht van verschuldigde loonheffingen
  • afdracht omzetbelasting
  • het administreren van identificatiedocumenten
  • uitvoeren van identiteitscontrole
  • controle op het gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid in Nederland

Doel van NEN 4400-1

Het doel van NEN 4400-1 is het risico beperken dat de onderneming:

  • geen tijdige, juiste en volledige afdracht van verschuldigde loonheffingen en omzetbelasting heeft verzorgd
  • gebruik maakt van werknemers die niet gerechtigd zijn tot het verrichten van arbeid

Raadpleeg het NEN register zelf

Door de SNA (Stichting Normering Arbeid) wordt bijgehouden welke ondernemingen aan de NEN 4400-1 norm voldoen. Raadpleging van het Register Normering Arbeid is een snelle en eenvoudige manier om te zien of een inlener of uitbesteder van werk in  het bezit is van het SNA-keurmerk. Het register is de eerste stap voor inleners en uitbesteders van werk om risico’s in het kader van de inleners- en ketenaansprakelijkheid te beperken. Uiteraard voldoen wij hieraan. Raadpleeg zelf het register (zoek in het register op Detamo).

Normering advies nodig?

Wil u meer weten over onze NEN normering? Neem dan contact op met ons via telefoonnummer +31 (0)88 - 612 5483 of mail ons.