Banner

Branches

Elke branche kent zijn eigen cao, contractvormen en bedrijfsrisico’s. Daarom bestaat ons team uit branchespecialisten. Mensen uit uw praktijk. Zij weten gericht en direct een bijdrage te leveren aan uw bedrijf.

Door flexibele inzet van uitzendkrachten, of gedetacheerden, ter ondersteuning van uw bedrijfsproces. Of uw loon- en personeelsadministratie uit te voeren via payrolling en zodoende uw werkgeversrisico’s en personeelskosten te beperken. Detamo is thuis in:

Onze branche specialisatie zorgt voor optimaal resultaat. Of het nu gaat om uitzenden, detacheren, payrolling en W&S in deze sectoren.